• БИДНИЙ ТУХАЙ
  • ҮҮСГЭН БАЙГУУЛЛАГЧ
  • ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
  • СУДАЛГААНЫ ТУХАЙ
  • АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЧУУЛГАН
  • МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
  • ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
  • ХОЛБОО БАРИХ

АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОН ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ҮНЭЛГЭЭ 2019

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв Монголд анх удаа орон нутгийн өрсөлдөх чадварыг олон улсад зөвшөөрөгдсөн аргачлалын дагуу судалж “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-г 2012 онд бэлтгэн гаргасан. Жил тутмын уг тайлан 2019 онд 8 дахь жилдээ боловсруулагдан 2020 оны 1-р сарын 22-нд танилцуулагдсан юм.


“Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2019” худалдан авахыг хүсвэл:

Хэвлэмэл:

 • Мажестик номын дэлгүүр
 • Интерном номын дэлгүүр
 • Аз хур номын дэлгүүр
 • Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн оффис

PDF файл: